Obecné podmínky

Obecné podmínky používání

Tyto internetové stránky (Website) a informace v nich obsažené jsou soukromým vlastnictvím umělce Artyoma Yefimova – alias artefy (Vlastník).

Vlastník Website si vyhrazuje právo měnit, doplňovat, aktualizovat nebo stáhnout kterékoliv nebo všechny prvky Website, například strukturu, tyto podmínky používání, internetovou adresu a kterékoliv jiné informace (Obsah) včetně práva přerušit nebo zrušit provozování kdykoliv a bez předchozího upozornění. Vstup na Website a používání obsažených informací je projevem vašeho bezvýhradného souhlasu s těmito podmínkami používání ve chvíli vstupu. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte nic z Obsahu.

Autorská práva

Autorská práva k Obsahu, tj. textům, fotografiím, obrazům nebo jiným vizuálním materiálům, které se nacházejí na Website, jsou vlastnictvím Vlastníka, byly mu postoupeny nebo má povolení je používat. V souladu s autorským zákonem nesmí být žádná část Website reprodukována, kopírována, upravována, distribuována či jinak šířena, prodána, publikována nebo použita v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka. Bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka smíte použít Obsah za předpokladu, že jej uvedete jako vlastníka/autora a zdroj informace symbolem autorského práva (©artefy) v každém případě použití Obsahu včetně použití jako součásti jiného produktu. Pozměnění nebo odstranění symbolu bez předchozí dohody s Vlastníkem je nepřípustné.

Odkazy

Website může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky nebo zmínky o internetových stránkách, na něž Majitel nemá žádný vliv. Vlastník Website výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za obsah jakýchkoliv odkazovaných internetových stránek a v žádném případě nebude odpovědný za jejich obsah. Vlastník uvádí tyto odkazy pouze jako službu pro uživatele. Potenciální uživatelé odkazů uvedených na Website jsou odpovědní za prověření jejich podmínek používání, ochranu soukromí atd., než tyto internetové stránky použijí.

Vymezení odpovědnosti

Vzhledem k tomu, že jakákoliv informace poslaná nebo umístěná na internetu může být zachycena, změněna nebo infikovány viry, Vlastník za žádných okolností nezaručuje, že informace obsažená na jeho Website nebo poslaná uživateli e-mailem neobsahuje viry nebo jiné škodlivé prvky.

Vlastník neposkytuje žádné záruky, explicitní či implicitní, a nepřebírá žádnou odpovědnost za vhodnost, úplnost nebo přesnost této Website, obsahu ani kterékoli části. Vlastník nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty, které uživateli mohou vzniknout použitím obsahu nebo jiné informace uvedené na Website.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Pro tyto podmínky používání jsou určující zákony České republiky a v souladu s nimi budou interpretovány. Veškeré spory, jež mohou vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami nebo obsahem Website a nemohou být vyřešeny přátelsky, budou výhradně postoupeny příslušnému soudu v Praze (Česká republika).